Show Cart
Your Cart is currently empty.

REMOTE-CONTROL-SHOP.eu


Remote control for HOME CINEMA, DVD RECORDER diferent brands.

Price: 13.9 €

+ Delivery cost: 5.9 €

 

This universal remote control we produced especially for your HOME CINEMAS and DVD RECORDERS. Remote control have 100% functions as original remote controls. Very easy setup.


Product Details

for product:

AIWA:
(032) RCAVL04, RCBVL02, XD-DV370
(098) AVJ-X55, RM-Z20010*

AKIRA:
(157) HTB-302

ALBA:
(047) DVD 2029

(060) DVD 142 TV

(115) DVHS1076DOF1020

AMC:
(025) AM-1500 W.I

(099) AM-1500 W.II

AMSTAR:
(068) AX-500DX

ARIANET:
(039) DVD 2255

BBK:
(003) RC 0133

(027) RC 013/01R, RC 019/01R

(042) 916S, 931S, 939S, 969S, DVD-2001, DVP-DV-773, DVP-DV-964S, DVP-DV-968, RC 04, RC 15, RC 17, RC 33, RC 35, RC 44, RC 53, Some models

(045) 9907S

(071) Some models

(100) NIEBIESKI, Some models

(172) RC 16, RC 37

(173) RC 34

BELLWOOD:
(078) 301, 301 A, DVD 301

BELSTAR:
(060) Some models

BENTLEY:
(022) CD 950

BLUE SKY:
(137) BS 2210, BS 2400 IT, DVD 2210 S, DVD 2300

(138) BSC 1000,

(139) DS 8315,

(140) DV 1000, DVD 710, DVD 800, DVD 900

(141) DVD 5.1

(142) GN - S 1 C, HH 688

BOMAN:
(074) DM 2010

BOSE:
(158) LIFESTYLE 48

BUSH:
(047) DVD-2029

(060) DVD 142 TV

CAMBRIDGE:
(101) RC-DVD 55, RC-DVD 57, RC-DVD 598

CAMBRIDGE AUDIO:
(081) DVD-57RWI, RC-DVD 57RWI

CHILI:
(089) DVD-MX 205 USB, DVD-MX 305 CU

COMSAT_:
(102) DV-701

CROWN:
(047) CDV 1500, CDV 1500 only, HT95

(077) DVD-500, JX 2002

CYBERHOME:
(083) CH-DVD 462, RMC-300Z

DAEWOO:
(010) DV-500, DV-700S

(103) AM-43D

(159) DHC-X450E

DANSAI:
(074) DVD-955

DAYTEK:
(048) DVD-P155

(049) M 705

DECCA:
(077) DD 5100, DD 5110, DDV-2110, DDV-2120, DDV-2130, DDV-5100, DVD-2110, TDV5100, TDV5110

DENON:
(050) DVD-1710, DVD-1910, DVD-755, RC-1018, RC 982

(104) DVD-M330, RC 996*

(160) RC-943

(161) AVR-1306, AVR-1706, RC-1002, RC-1014, RC-942

(162) AVR-1404 + DVD-700

DK-DIGITAL:
(006) DVD-339, Remote control

E:MAX:
(053) DVX-601

(055) AS 201

(056) DVR 701, KF-8777A

(107) AS 203

EASY TOUCH:
(105) Easy touch

ELEMIS:
(106) DVD 933

ELTA:
(052) 8817DVD

(053) 8845 MP4, MPEG 8845P4

(054) 8883 MPG4, 8883 MPG4-MPEG4

(163) 8897 CSP

(164) 8914 MP4CS

ELTAX:
(024) DV-280

(165) AVR 280

EMAX:
(053) DVX-601

(055) AS-201

(056) KF-8777A

EUROLINE:
(057) Euroline

FERGUSON:
(166) DHT 730DT, DHT 770DT

FIRST LINE:
(143) CFD 14 TV

(144) CVD 1420, CVD 1420 B, DVX 950

(145) FHT 400

(146) FLAV 20

FOX:
(084) DVD-681

FUNAI_
(058) DVP-5000, NB 054

(108) NB 126

(167) DRV-D2831, NB 134

(168) HDR-D2835, NB 305

(169) D2835, D2885, NB 321

GLOBAL:
(075) KF 8000 B

GLOBAL SHARE:
(075) KF 8000 B

GOODMANS:
(047) GDVD148

(074) GDVD125, GDVD130, GDVD131, GDVD132, GDVD138, GDVD139, Some models

(109) GTV14DVD, GTV51DVD

GRAETZ:
(037) 2000

GRUNDIG:
(004) RP 100D, GDV 100D

(007) CINIO GDP 5240, CINO GDP5240, GDP 2400/1, GDP3300, LIVANCE GDP2400, TELE PILOT 81 D, TELE PILOT 83 D, XENARO GDP 5100/1, XENARO GDP 5120, XENARO GDP 6150/1

(018) DVD GDP 1100, GDP 1100, TELE PILOT 85 D

(020) GDV 130, TELE PILOT 84 D

(059) GDP 1400, TELE PILOT 86 D

(110) CINEMO DR 3305 DD

(170) SCENOS UMS 6400, Some models

HARMAN/KARDON:
(085) DVD 22, DVD 22B

(111) DVD 27

(171) AVR-445+DV-37

HECHWOOD:
(060) DVX-550S

HITACHI:
(060) DVP-345, SF091

HOMETECH:
(147) Some models

HYUNDAI:
(060) DV261

(148) DV-2-X239

JAMO:
(174) PJ-HCS-1800

JVC:
(009) HR-XV3E, LP21036-035

(020) RM-STHS5R

(023) RM-SRX6010R, RMSXV001A, RM-SXV042J, RM-SXV057A, RM-SXV058A, RM-SXV065A, RM-SXV069M, RX 6010R, XV-N210B, XV-N212S, XV-N310B, XV-N312S, XV-N315B, XV-N316S, XV-N512S, XV-NP10S

(175) RM-STHP7R, SP-WP3, SP-WP5, SP-WP7, THP3, THP5, THP7, XV-THP3, XV-THP3C, XV-THP3F, XV-THP3S, XV-THP5, XV-THP5C, XV-THP5F, XV-THP5S, XV-THP7, XV-THP7C, XV-THP7F, XV-THP7S

(176) SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5S, XV-THS5

KEF:
(177) KIT-100

KENWOOD:
(112) RC-D0314
(178) KRF-V5100D, KRF-V6100D, RC-R0630E

KISS:
(012) DP 1000, DP 450, DP 500

KORR:
(086) HYD-9907DX

LENCO:
(082) DVD 514H

LG:
alt(017) 6711R1P070B, 6711R1P072B, 6711R1P085D, 6711R1P089A, 6711R1P112A, DV8600C, DV8700C, DV87161V, DV8900C, DVC5930, DVD-5183, DVD-6183, DVD-6184, DVD-6193, DVD-6194, DVD-6353, DVD-6354, RC 68223, VC8606V_, Some models
(061) DVD VIDEO
(113) 6711R1P090F, 6711R1P090S, LG DR7500
(114) 6711R1P109J, RD175
(149) 6711R1P042A, DVC5930
(179) 3630
(180) 6711R1P104F, V180
(181) 6711R1P108C, 6711R1P108F, RH 177, RH 188, RH 199, RH 200MH
(202) 6710CDAL01A, LH-D6245, LH-D6245D, LHS-D6245T, LHS-D6245W, LH-T6540

LOEWE:
(040) CONTROL 150*

LOGIX:
(074) DVD-3300, JX 2002, Some models

LOOMAX_:
(062) Loomax_

MAGNAT_:
(097) CINEMOTION 550, KF-8999A

MANTA:
(001) DVD-007 EMPEROR, DVD-010 PRINCE, DVD-015, PRINCE 2

(089) DVD-011, DVD-011 EMPEROR III, DVD-017, DVD-017 EMPEROR III, DVD-018, DVD-019, DVD-020, DVD-021, DVD-023, EMPEROR III, EMPEROR III USB, EMPEROR IV

(156) LORD

MARANTZ:
(182) DV-4610+SR-5600

MATSUI:
(115) 076R0HN02A, VD 10 HT

MAXTON:
(150) MDMD-101

MEDION:
(006) Some models

(060) DVD-P90

(116) DV-530S

MERCURY:
(033) DVD 3783

MUSTEK_:
(002) V200

(051) DVD-R100A

(060) CV-550

(117) Some models

NAD:
(017) DVD 2, T-512, T-571

(090) L55, T550, T562

(091) T512, T531, T532, T571, T572

(092) L70, L73

(183) L-56/L-76 SYSTEM

NONTAUS:
(063) N9738, N9739, N9808

(064) N9868

ONKYO:
(029) RC 385S*, RC 443S*

(038) RC 375DV

(065) DV-SP 402, DV-SP 500, RC 4500DV, RC 574DV

(184) DV-SP404+TX-SR674

ORION:
(030) DVD PLAYER 828

OXYGEN:
(151) DX208

PACIFIC:
(006) DVD-1002W, DVD-900

PANASONIC:
(005) DVD-L10, DVD-RP62, DVD-RP62P, DVD-RV22, DVD-RV27, DVD-RV32, DVD-S24, DVD-S27, DVD-S29, DVD-S47, DVD-XV10, EUR 511200*, EUR 511211*, EUR 511220, EUR 76301200, EUR7631010, EUR7631110, N2QAJB000037, N2QAJB000043, N2QAJB000091, Some models, TNQE286, VEQ2110

(019) DHR EH 55, DMR-E100H, DMR-E500, DMR-E55, DMR-E55S, DMR-E60EP*, DMR-E65, DMR-E85H, DMR-ES10EP-S, EUR 7628010, EUR 7659YC0, EUR7615KD0, EUR7624KCO, EUR7624KHO*, EUR7720KA0, EUR7720KAO, EUR7720KL0, EUR7720KM0, EUR7721KCO, EUR7721KHO, EUR7721KM0, EUR7721KMO

(118) EUR7720X50*, EUR7720X70, NV-VP23, NV-VP28, NV-VP33, NV-VP26

(119) EUR7722X30, SC-HT520, SC-HT870, SC-HT878

(152) DVD-S52, EUR7631200

(153) DMR-ES30VEG, EUR7720KS0, EUR7720KT0

(154) EUR7720X10

(155) DMR-EH80VEG-S, EUR7729KM0

(185) N2QAJB000048, SA-DT100

(186) N2QAJB000057, SC-DM3

(187) EUR 7623XAO, SA-HT800V

(188) DMR-EH50, DMR-ES10, DMR-ES20, EUR7729KD0

(189) EUR 511243

PHILIPS:
alt(004) 310421904310, 313924872031, 314101790221, 3141017902210, DCP 5100, DCP 720SA, DVD-728, DVD-729, DVP-520, DVP-630, DVP-631, DVP-632, RC 1913301/01, RC 2001/01*, RC 2526/01, RC 283201/01, RC 2K16

(044) 312814714021, DVD-R 70, DVD-R 75, DVD-R 890, DVD-R3305, DVD-R610, DVD-R615, DVD-R616, RC 25110/01, RC 25115/01

(120) 242254900611, 313924872121, DVD-R 610, DVD-R 615, DVD-R 616

(121) 242254900908, DVP 5140, DVP 5142

(190) DFR 1600, MX 10600

PIONEER:
(034) AXD7247, CUDV042, DV-444, DV-525, VXX2702

(066) DV-2750, DV-370, DV-470, DV-474, DV-563A, VXX2865, VXX2913, VXX2914

(122) AXD 7440, DCS 353, DCS 360

(191) AXD7247

(192) VSX-416-S/-K, VSX-516-S/-K, XXD3101, XXD3102

PREMIER:
(084) DVD-681

(093) DVD-2022A

RED STAR:
(033) Some models

(036) Some models

(041) 231

(043) Some models

(060) DVD-2000A

REOC:
(075) A3, KF 8000 D

(076) A6, A6 DVD

SAMSUNG_
alt(016) 00011 K, 00011 M, 00092 T, 0056H, DVD-245, DVD-244, DVD-P142, DVD-P144, DVD-P145, DVD-P244, DVD-P245, DVD-P345, LEJATSZO, Some models

(031) 00008 D, 00008 E*, SV-DVD440, SV-DVD540, SV-DVD545, SV-DVD640

(067) 00023 B, DVD-R100E

(123) 00025 D, 0026D, DVD-HD945

(124) 00054B, DVD-P360, DVD-P365

(193) 00023 M, DVD-HR720

(194) 012.25C, AH59-01323D, HT-DB120, HT-DS400, HT-DS420, HT-DS700, HT-DS900, HT-DS970

SANYO:
(094) DVD S40, RB-SL40

SCHNEIDER:
(074) DVD-855

SCOTT:
(068) 841

(125) Some models

SEG:
(058) DVC 51, NB119

(060) DVX-550X

(080) DVD 2000

SELECO:
(060) DV5 03, DVD-2601

SELTRONIC:
(069) DVD-1003, DVD-3854

(089) DP 4340

SENCOR_:
(033) SDV-2504

SHARP:
(195) 92LCN500H-0001, HT-CN400DVH

(070) DV-SL 10S(G), NA522ED

(060) DV-SV 90S(B), RC 2530SC

SOKOL:
(026) SMART SK-95

(046) SMART SK-96

SOME MODELS:
(051) Some models

SONY_
(021) DVP-LS755, DVP-NS32, DVP-NS33, DVP-NS330, DVP-NS333, DVP-NS355, DVP-NS360P, DVP-NS430, DVP-NS433, DVP-NS52P, DVP-NS585P, DVP-NS590P, DVP-NS765P, RM 892, RMPP 402, RMT-D115P, RMT-D141P, RMT-D157P, RMT-D165P, RMT-D166P, RMT-D167P, RMT-D175P, RM-U304, RM-U306

(098) DAV-SB200, RM-SS 220

(126) RMT-D215P

(127) RMT-D229P, RMT-D232P

(196) DAV-SA-30, RM-SP400

(197) HX720, HX722, HX920, RDR-HX520, RMT-D230P

(198) RM-U500

SPHERE:
(075) KF 8000 B

STRONG:
(060) SF053, SF056, SRT 1700 DiviX

TATUNG:
(077) DD 5100, DD 5110, DDV-2110, DDV-2120, DDV-2130, DDV-5100, DVD-2110, TDV5100, TDV5110

TCL:
(087) Some models

(088) Some models

TEAC:
(071) DV-3800, DV-3800VK, RC 983, RC-987

(199) AG-D8850, RC-1108

TECHNICS:
(005) EUR646469, EUR647139, EUR7702030

TECHNIKA:
(077) DVD 1020, DVD-108, JX 2002

(128) DVD-103, KM-638

(129) KM-306, DVD 104

TELESTAR:
(035) R802

TELETECH:
(060) DVD 142 TV

TEVION:
(095) DR 2004, RS20642

(096) DVD-4000

(097) HT95, KT-8999A

THOMSON:
(008) B-N, DPL 4911, DPL 680HT, DPL 911CD, DTH 211E, DTH 213, DTH 222, DTH 223E/U, DTH 8005, DTH 8005E/U, RC 7009 M, RCT 311 TM16*, RCT 311AA1, RCT 311AB1, RCT 311AB1DVD6CH, RCT 311DA1, RCT 311DA2, RCT 311DBM1, RCT 4130, RCT 4155, RCT 443MN1

(130) RC 1000

(131) DPL 912VD

(132) RCT 311 TM1G*

(133) RCT 195 DB1

(200) DPL 906VD

TOSHIBA:
(072) SD-151ESE, SD-220EE, SD-222EE, SD-340ESB, SD-340ESE, SE-R0049, SE-R0142, SE-R0179

TRAK:
(134) VXP-711VM

UNITED:
(073) UNITED

(135) DVH5083

WALLIS:
(005) 90577480

(060) 90011731

(074) 90046411

(075) 90238001

(076) 90662641

(077) 90742690

(115) 90011736, 90463763, 90540022

WILSON:
(011) DVD JX 2002

WIWA:
(078) 128, 138, 228, 238, 138B, 228B, 238B, HD-228

XORO:
(014) HSCD 400 PLUS

X-SITE:
(203) XS-668

YAKUMO:
(015) DVD MASTER DX2, DVD MASTER DX4

YAMADA:
(015) DVX-6600

(079) DVD-6500X

(080) DVD-5520

(136) DVR 8400X

YAMAHA:
alt(004) 313822887, 313924871873, 319922887081, RC 1113202/00, RC 2K, S-510, S-550

(028) RAV173, V268660EU

(201) DVX-S 300

YAMAKAWA:
(013) DP 215


Easy and quick purchase without registration

Remote control for HOME CINEMA, DVD RECORDER diferent brands.


Contact information
 
Delivery and billing information
 
 
 
 
 
Product detail:

Remote control for HOME CINEMA, DVD RECORDER diferent brands.
Price per piece: 13.9 €

piece
 
 
Choose the method of payment for product
 

 
 

Ask for the remote control

 
 
 
  
 
Last Updated: Sunday, 05 April 2020 20:20


TOPlist