Show Cart
Your Cart is currently empty.

REMOTE-CONTROL-SHOP.eu


HYUNDAI - DV-5X901, DV-5-P710 - Original Remote control

Price: 23.0 €

+ Delivery cost: 5.9 €

 

Original Remote control for DVD HYUNDAI dv5x901, dv5p710


Product Details

Návod k dálkovému remote controli DVD

 

1. Pohotovostní tlačítko STANDBY: Zapíná

přístroj a přepíná jej do pohotovostní polohy.

 

2. Tlačítko otevírání a zavírání OPEN/

CLOSE: Otevírá a zavírá talíř disku.

 

3. Tlačítko titulu TITLE: Zobrazí nabídku titulu

na TV obrazovce nebo změní stav funkčnosti

PBC for VCD a SVCD.

 

4. Tlačítko displeje DISPLAY: Pokud tlačítko

stisknete během přehrávání disku, otevře nebo

zavře informační displej nastavovacího menu

na TV obrazovce.

 

5. Tlačítko nabídky MENU: Zobrazí na

obrazovce základní nabídku DVD.

 

6. Tlačítko zvětšení ZOOM: Zvětší obraz 2x,

3x, 4x při přehrávání DVD/VCD/SVCD. Vstup

do zvětšovacího režimu for soubory JPEG.

 

7. Tlačítko vrácení RETURN: Vrátí do

základní nabídky hlavní stránky v režimu

nastavení nebo obnoví přehrávání ze základní

nabídky.

 

8. Tlačítka šipek : Přesun

k položce nebo nastavení.

 

9. Tlačítko výběru SELECT: Volí položky

nebo nastavení.

 

10. Tlačítko přehrávání nebo pauzy PLAY/

PAUSE: Přehrává/pozastaví přhrávání disku.

 

11. Tlačítko zastavení STOP: Zastaví

přehrávaný disk.

 

12. Tlačítko přeskakování a snímku SKIP/

FRAME: Stisknutím se při přehrávání

dostanete na další kapitolu nebo stopu a při

pauze o jeden snímek dále.

 

13. Tlačítko vyhledání a zpomalení

SEARCH/SLOW: Stisknutím nastavte při

přehrávání rychlost dopředného a zpětného

přehrávání x2, x4, x8, x16 a x32 (rychlý posuv

vpřed/vzad) a x1/2, x1/4, x1/8, x1/16 během

pauzy (pomalé přehrávání vpřed).

 

14. Tlačítko titulků SUBTITLE: Při přehrávání

DVD mění jazyk titulků.

 

15. Tlačítko zvuku AUDIO: Při přehrávání

DVD mění toto tlačítko jazyk for audio.

 

16. Tlačítko úhlu ANGLE: Při přehrávání

DVD mění úhly.

 

17. Tlačítko prohledávacího režimu

SEARCH MODE: Stisknutím vyberte položku

vyhledávání (titul, kapitola, stopa, čas, atd.)

 

18. Tlačítko programu PROGRAM:

Stisknutím vstoupíte do režimu seznamu

souborů, který zobrazí všechny soubory na

disku. V režimu seznamu souborů mohou

být stejné typy souborů přehrávány

společně v režimech opakování.

 

19. Tlačítko opakování REPEAT:

Stisknutím změníte stávající režim

opakování.

 

20. Tlačítko opakování A-B: Stisknutím

provedete opakování A-B.

 

21. Časové tlačítko TIME: Mění režim

zobrazení přehrávaného času disku, titulu,

stopy v zobrazení na obrazovce a na

displeji čelního panelu.

 

22. Číselná tlačítka: Pomocí číselných

tlačítek můžete přímo vstoupit do stopy,

kapitoly, titulu, času přehrávání, atd.

 

23. Tlačítko C: S použitím tohoto tlačítka

můžete vymazat nesprávně napsané

položky nebo můžete zrušit některé funkce.

 

24. Tlačítko +10: Pomocí tohoto tlačítka

můžete vkládat čísla vyšší než 9.

 

 

 

 

 


Easy and quick purchase without registration

HYUNDAI - DV-5X901, DV-5-P710 - Original Remote control


Contact information
 
Delivery and billing information
 
 
 
 
 
Product detail:

HYUNDAI - DV-5X901, DV-5-P710 - Original Remote control
Price per piece: 23.0 €

piece
 
 
Choose the method of payment for product
 

 
 

Ask for the remote control

 
 
 
  
 
Last Updated: Wednesday, 01 April 2020 09:05


TOPlist